2. Rotušės požemiai

Sužinosite kaip keitėsi rotušė nuo XIV amžiaus iki šių dienų, kokia jos paskirtis buvo caro laikais ar tarpukariu. Nusileisime į rotušės požemius apžiūrėti kur buvo slėptuvė, kur hipokaustinė krosnis, o kur kalėjimas. Papasakosiu apie tardymus, bausmes, nelengvą budelio darbą ir gyvenimą. Pajusime savo kailiu kaip jautėsi nuteistieji ir kokiomis sąlygomis jiems tekdavo kalėti. 

Trukmė 0,5 val.